Praktijkvoorbeelden en tools

Handreikingen

Binnen Gezondheidscentra Zuid Nederland worden momenteel twee handreikingen ontwikkeld. Te zijner tijd zullen deze op de website verschijnen.

Wijkgericht werken

De handreiking ‘Wijkgericht werken’ is geschreven voor alle partijen die een rol hebben in de optimalisering van de afstemming en samenwerking in de keten en eerste lijn. De handleiding is te gebruiken voor diegene die vanuit de eerste lijn een wijknetwerk wil opzetten of dit netwerk slagvaardiger wil organiseren.

Verantwoord inrichten basis GGZ vanuit wijkgericht werken

Met de handreiking ‘Verantwoord inrichten basis GGZ vanuit wijkgericht werken’ beschrijven wij systematisch de wijkgerichte aanpak bij het inrichten van de basis GGZ die binnen de netwerkorganisatie Gezondheidscentra Zuid Nederland is geïmplementeerd. Deze hebben wij samen met de onderliggende methodiek breder toepasbaar en overdraagbaar te maken voor lokale toepassing binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg. Zodoende proberen wij met kennisontwikkeling en –uitwisseling de centra en eerstelijns disciplines hun eigen organisaties te verbeteren en samenwerking binnen de eerstelijnszorg te stimuleren.