Studie 'leren van wijkdata'

Studiedag over het verwerven en gebruiken van wijkdata

De Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) vormen tezamen een ondernemende netwerkorganisatie. Door pragmatisch samenwerken, slaagt GZN er in kleinschaligheid te behouden in de wijken waarin de afzonderlijke gezondheidscentra actief zijn.

Op 7 mei 2019 organiseerde GZN een studiedag over het verwerven en gebruiken van wijkdata die ondersteunen om beïnvloedbare gezondheidsvraagstukken op wijkniveau aan te pakken. De studiedag gaf de deelnemers een handleiding en tools, waarbij hulpverleners van verschillende disciplines binnen wijk-samenwerkingsverbanden op basis van data van elkaar leren.

Op de studiedag hebben een aantal collega’s, die positieve ervaringen hebben met het gebruik en toepassen van wijkdata, hun kennis overgedragen. Zij vertelden welke data zij gebruik(t)en. Zij hebben laten zien hoe zij verworven data concreet hebben toegepast en welk resultaat dit op wijkniveau heeft opgeleverd op de gezondheid van de bewoners. Is het de goede voorbeeldhouders gelukt om tot een gezamenlijke agendavoering te komen op beïnvloedbare gezondheidsvraagstukken in de wijk? Wat en hoe kregen zij dat voor elkaar? GZN beoogt met de organisatie van deze dag bij te dragen aan verhoging van kwaliteit van zorg en verbetering van bedrijfsvoering van gezondheidscentra op wijkniveau. Door elkaar te ontmoeten, versterken lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Ook beoogt de studiedag een goede bijdrage te leveren aan de invulling van de Organisatie & Infrastructuur (O&I) bekostiging 2019.

De studiedag werd in samenwerking met regionale ondersteuningsorganisatie Robuust georganiseerd, met steun van Versterking Eerstelijn Zuid Nederland (VEZN).

Presentatie 5

GGD Hart voor Brabant GGD Hart voor Brabant