Portfolio

Gezamenlijk portfolio

Gezondheidscentra GZN heeft een gezamenlijke portfolio opgesteld, waarin ambities van de gezondheidscentra zijn uitgewerkt. In de portfolio zijn ambities opgenomen op de dimensies Zorg, Klant, Organisatie, Partnership en Public Health.

Zorg

De ambities op de dimensie zorg richten zich vooral op doelmatige zorg en verbetering van samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines. Met behulp van de wijkscans die in 2012 zijn opgesteld is een selectie gemaakt van de grootverbruikers van zorg en beïnvloedbare gezondheidsproblemen. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak op beide onderwerpen. Op basis van dit plan van aanpak kunnen de individuele gezondheidscentra aan de slag met genoemde onderwerpen.

Klant

Binnen het domein ‘Klant’ wordt gekeken naar een gestandaardiseerde manier om de klanttevredenheid te meten. Daarnaast wordt bekeken hoe de toegankelijkheid van de geleverde zorg verbeterd kan worden. Dit gebeurd aan de hand van verschillende service concepten zoals, online afspraken maken en e-health.

Organisatie

Met het domein ‘Organisatie’ richt de Gezondheidscentra Zuid Nederland zich op de daadkracht en slagkracht van de organisatie. De organisatie als geheel moet voldoende schaalgrootte hebben om de gemaakte plannen tot uitvoering te kunnen brengen. Daarnaast wordt gewerkt aan een zelfevaluatie tool op basis waarvan de individuele gezondheidscentra hun eigen bedrijfsresultaat kunnen analyseren.

Partnership

Om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg en welzijn op lokaal niveau is het belangrijk dat verschillende partijen met elkaar samenwerken. De samenwerking met de gemeente en zorgverzekeraars is hierin belangrijk. GZN beoogd om met de preferente zorgverzekeraars langdurige afspraken te maken over de zorginkoop en financiering van innovatieve projecten. Daarnaast is GZN in VNG in gesprek rondom de samenwerking met gemeenten.

Public Health

Met het domein ‘Public Health’ wordt door de individuele gezondheidscentra getracht aansluiting te vinden met de wijknetwerken in de wijk waar men is gevestigd. In deze wijknetwerken wordt met elkaar nagedacht over de doelstellingen die moeten leiden tot verbetering van de gezondheid in de buurt. Lessen en ervaringen uit deze wijknetwerken worden teruggekoppeld naar de gezondheidscentra.