Gezondheidscentra Zuid Nederland

'Voor en door Gezondheidscentra'

Welkom op de website van Gezondheidscentra Zuid-Nederland (GZN).

Wat is Gezondheidscentra Zuid-Nederland?

In 2010 hebben 18 gezondheidscentra in Zuid-Nederland de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke netwerkorganisatie en ondersteuningsstructuur. Doel van de samenwerking is het bundelen van krachten door het delen van kennis en het gezamenlijk inzetten van innovaties en (product)ontwikkeling ten dienste van de eigen lokale gezondheidscentra en haar lokale en regionale samenwerkingspartners. Door kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren ondersteunen de centra elkaar, verbeteren zij hun eigen organisatie waar mogelijk en ontwikkelen zij slagkracht om snel in te spelen op een immer veranderende omgeving.

Dat Gezondheidscentra Zuid Nederland succesvol is in haar aanpak is gebleken uit de interesse van verschillende kanten. Het gezamenlijke portfolio is met veel belangstelling ontvangen door Zorgbelang en brancheorganisaties VNG en ZN. Ook is de interesse vanuit andere gezondheidscentra toegenomen. Inmiddels zijn er naast de gezindheidscentra ook gezondheidscentra uit Hoorn in Noord Holland en Gouda in Midden Nederland aangesloten. Zij zetten zich in op kennisuitwisseling en het uitwisselen van concrete, werkbare en reeds ‘bewezen’ aanpakken en tools voor de eerstelijns professional in de samenwerking met sociaal domein, gemeenten en de tweedelijns gezondheidszorg.

Wil je graag meer weten over de Gezondheidscentra Zuid-Nederland, het gezamenlijke portfolio of praktijkvoorbeelden of tools? Kijk dan verder op de website.

Voor wie?

Bestuurders, managers, professionals, huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, samenwerkingspartners in de nulde en eerste lijn (zoals paramedici, senioren welzijn, geestelijke hulpverlening, maatschappelijke dienstverlening, GGZ etc.), gezondheidscentra in brede zin, andere eerstelijns disciplines, gemeenten en zorgverzekeraars.