Gezondheidscentra Zuid Nederland

'Voor en door Gezondheidscentra'

Welkom op de website van Gezondheidscentra Zuid-Nederland (GZN).

Wat is Gezondheidscentra Zuid-Nederland?

In 2010 hebben 18 gezondheidscentra in Zuid-Nederland de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke netwerkorganisatie. Sinds de oprichting is er hard gewerkt aan het inrichten van een ondersteuningsstructuur en het opstellen van een gezamenlijk portfolio, waarin ambities van de gezondheidscentra zijn uitgewerkt. Doel van de samenwerking is het bundelen van krachten door het delen van kennis en het gezamenlijk inzetten van innovaties en (product)ontwikkeling ten dienste van de eigen lokale gezondheidscentra. Door kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren ondersteunen de centra elkaar, verbeteren zij hun eigen organisatie waar mogelijk en ontwikkelen zij slagkracht om snel in te spelen op een immer veranderende omgeving.

Dat Gezondheidscentra Zuid Nederland succesvol is in haar aanpak is gebleken uit de interesse van verschillende kanten. Het gezamenlijke portfolio is met veel belangstelling ontvangen door Zorgbelang en brancheorganisaties VNG en ZN. Ook is de interesse vanuit andere gezondheidscentra toegenomen. Inmiddels zijn er 39 gezondheidscentra aangesloten. Begin 2013 is GZN uitgebreid door samenwerking met Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en gezondheidscentra uit Rosmalen en Hoorn. Uit het groeiende aantal deelnemers blijkt dat er behoefte bestaat aan kennisuitwisseling en concrete, werkbare en reeds ‘bewezen’ aanpakken en tools voor de eerstelijns professional.

Wil je graag meer weten over de Gezondheidscentra Zuid-Nederland, het gezamenlijke portfolio of praktijkvoorbeelden of tools? Kijk dan verder op de website.

Voor wie?

Bestuurders, managers, professionals, huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, samenwerkingspartners in de eerste lijn (zoals paramedici, senioren welzijn, geestelijke hulpverlening, maatschappelijke dienstverlening, GGZ etc.), gezondheidscentra in brede zin, andere eerstelijns disciplines, gemeenten en zorgverzekeraars.

Kennismarkt geïntegreerde wijkgerichte zorg: Lerend van goede voorbeelden

Kennismarkt donderdag 5 april 2018

Op donderdag 5 april 2018 organiseren de gezondheidscentra Zuid Nederland een kennismarkt voor de nulde, eerste en tweedelijns disciplines om de kennisoverdracht te bespoedigen. Klik hier voor meer informatie