Uitnodiging Kennismarkt GZN

Donderdag 5 april 2018

‘Praktijk, wijk en regio op orde’

Over geïntegreerde Wijkgerichte zorg, lerend van goede voorbeelden

Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) vormen tezamen een ondernemende netwerkorganisatie. Door pragmatisch samenwerken, slaagt GZN er in kleinschaligheid te behouden in de wijken waarin de afzonderlijke gezondheidscentra actief zijn. Hoe de GZN dat precies aanpakt en welke inzichten worden verworven, deelt het netwerk graag met u.

Zoals eerder in afgelopen jaren organiseert GZN weer een inspirerende Kennismarkt. Vertegenwoordigers van de gezondheidscentra presenteren hun Goede Voorbeelden. Door werkwijze en ervaringen te delen, beoogt GZN bij te dragen aan verhoging van kwaliteit van zorg en verbetering van bedrijfsvoering van gezondheidscentra op wijkniveau. Door elkaar te ontmoeten, versterken lokale en regionale samenwerkingsverbanden.

Ook is de Kennismarkt een goede voorbereiding op de Organisatie & Infrastrutuur (O&I) bekostiging 2019. De Goede Voorbeelden betreffen met nam eerstelijns disciplines, en wijkgericht werken.

Programma

17.15 uur

Ontvangst met maaltijd buffet

17.45 uur

Welkom en introductie op het programma door het bestuur van GZN

Inleiding op de implicaties van de Organisatie en infrastructuur (O&I)

Door Marc Bruijnzeels, Directeur van het Jan van Es Instituut en strategisch adviseur in twee regionale Nederlandse samenwerkingsverbanden waarin met Shared Savings als stimulans voor populatiegerichte zorg wordt geëxperimenteerd. Voor de Belgische overheid is hij adviseur in het programma geïntegreerde zorg waarin in 20 regio’s in België wordt geëxperimenteerd met een regionale aanpak voor de duurste 10% patiënten op basis van de Triple Aim. Ook hier wordt voor de populatiebekostiging een shared savingsaanpak uitgedacht en ingevoerd.

18.30 uur

Lerend van goede voorbeelden; 
Zes goede voorbeelden geven inzicht in hoe zij gekomen zijn tot het goede voorbeeld. Zij laten zien wat er nodig is op praktijk, wijk en regioniveau om het voorbeeld werkend te krijgen en werkend te houden.
Zij laten zien hoe zij een Win4 creëren voor patiënten (in o.a. gezondheidsuitkomsten), zorgverleners, financiers en overheid? Denk aan vragen als: Aan welke randvoorwaarden moet je denken? Met wie werk je samen en op welke schaal organiseer je wat? Wat en hoe organiseer je lokaal / regionaal en welke rol speelt daarin de zorggroep? Hoe wordt er gecommuniceerd en welke ICT en huisvestiging/ruimte is noodzakelijk?
Gesprekleiders trachten uit de gesprekken samenvattende conclusies te trekken hoe wij - denkend vanuit patiënt en professional - de eerstelijnszorg kunnen versterken en wat helpend is in termen van organisatie- en samenwerkingsvormen en bekostigingsmogelijkheden.

19.30 uur

Pauze met dessertbuffetje

20.15 uur

Gesprek met de personen van de goede voorbeelden en de gasten waarin wordt onderzocht tot welke gezamenlijke inzichten we kunnen komen die van pas komen bij de versterking van de zorginfrastructuur op praktijk – wijk en regioniveau.

21.00 uur

Einde programma


Contactgegevens + lokatie

Contactgegevens organisatie Kennismarkt
Ariane Hamming
Tel: 06-51603083
Email: ariane@planet.nl
Website: www.gezondheidscentrazuidnederland.nl
 
Lokatie
Diagnostiek voor U
Boschdijk 1119
5626 AG Eindhoven
Tel: 088-2141100


Wijkmanagement

9 goede voorbeelden

Boekje Wijkmanagement - Goede voorbeelden
Van de Kennismarkt geïntegreerde wijkgerichte zorg is een online bladerbaar boekje gemaakt.

Klik op de afbeelding hiernaast of hier om dit boekje te lezen.